:

Беларусийн виз олгох журам

2010 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн " Беларусь улсад гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний ​​иргэний эрх зүйн байдлын тухай" Беларусь улсын хуульд заасны дагуу гадаадын иргэн, Бүгд Найрамдах Беларуь улс руу оруулж болно үлдээх болон баримт бичгийн талаар Беларусь улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх (транзит) хийх Беларусь виз Бүгд Найрамдах өмнө нь гадаадад явж, эсвэл Беларусь Бүгд Найрамдах буюу Беларусь Бүгд Найрамдах Улсын Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг Улсын олон улсын гэрээгээр тодорхойлсон бусад тохиолдолд.

Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Сайд нарын Зөвлөлийн 2010 оны 7-р сарын 15-ны өдрийн 1065 дугаар тогтоолоор Беларусийн визийн дүрэм, визийн төрөл, тэдгээрийг олгох журам батлагдсан.

Бүгд Найрамдах Беларусь Улсад дараах төрлийн виз олгодог:

⇒ Бүгд Найрамдах Беларус Улсад нэвтрэх виз (цаашид нэвтрэх);

⇒ Беларусь Улсаас гарах виз (цаашид гарах);

⇒ Бүгд Найрамдах Беларусь Улсаас гарах виз, Беларусь Улсад нэвтрэх виз(цаашид гарах виз хилээр нэвтрэх виз гэх);

⇒ Бyгд Найрамдах Беларусь Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарын консулын газар, түүнчлэн Беларусь улсын Гадаад хэргийн яамны консулын газар Гадаад дахь төлөөлөгчийн газар нь Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын виз олгох байгууллага юм.

Виз олгох хүсэлт гаргахын тулд визын төлбөрийг Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын татварт заасан хэмжээгээр тооцно. Зарим муж улсын иргэний хувьд Беларусь Улсын Ерөнхийлөгчөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу консулын хураамжийн хөнгөлөлттэй тариф тогтоогдсон байна.

Беларусь улсад дараах төрлийн визийн виз олгогдоно:

⇒ B — дамжин өнгөрөх, 2 хоногийн хугацаанд хүчинтэй;

⇒ C — богино хугацаагаар, 90 хүртэл хоног хүчинтэй;

⇒ D — урт хугацаанд, 90 хүртэл хоногоос дээш хугацаагаар амьдрах эрхтэй бол хүчинтэй. Беларусь улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол.

Оруулах визийг ганц, Давхар Ба олон Гэж хуваадаг.

Оршин суух виз авахын тулд гадаадын иргэн БНБеларусь Улсын виз олгох эрх бүхий байгууллагад дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ:

визийн мэдүүлгийн маягтыг маягтын дагуу батлагдсан маягтын дагуу;

нэг зураг;

гадаадад аялах бичиг баримт;

визийн баримт бичиг. Австрали, Австри, Андорра, Аргентин, Бахрейн, Бельги, Бразил, Болгар, Их Британи, Унгар, Герман, SAR-ын Хятад, Хонг Конг, Дани, Грек, Ирланд, Исланд, Испани, Итали, Канад, Катар, Кипр, Солонгос, Кувейт, Латви, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, SAR-ын Хятад, Макао, Мальта, Монако, Нидерланд, Шинэ Зеланд, Норвеги, Арабын Нэгдсэн Эмират улс, Оман, Польш, Португал, Румын, Сан Марино, Саудын Араб, Словак, Словен, АНУ, Уругвай, Финлянд Франц, Хорват, Чех, Чили, Швейцарь, Швед, Эстони болон Япон улсууд багтдаг консулын албан тушаалтны шийдвэр зорилго, аяллын нөхцөлийг баталгаажуулах визийн дэмжлэг баримт бичгийг энэ хуулийн чөлөөлж болно, спорт, соёлын үйл ажиллагаанд бизнес аялал эсвэл хувийн бизнесийн талаар, түүнчлэн оролцоог хэрэгжүүлэх зорилгоор орох 30 хүртэл хоногийн виз мэдүүлэхээс үед;

(Консулын албан тушаалтны хүсэлтээр) орох виз олгох шийдвэр шаардлагатай нэмэлт баримт бичиг;

эрүүл мэндийн даатгал, RUE “Belgosstrakh” буюу “Beleximgarant” буюу эрүүл мэндийн даатгал нь гарын үсэг зурж, гадаадын даатгалын байгууллагад гарын үсэг зурлаа;

Консулын хураамжийг төлөх тухай баталгаа

Гадаад хэргийн яам гадаадад визийн баримт бичгийг авч үзэх, цааш нь ачихад нь тусалдаггүй.

Орогнол хүсэгч гадаадын иргэний виз мэдүүлэх өргөдлийг визийн өргөдөл гаргаснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор (ажлын 2 хоногт багтаан) ирүүлсэн материалыг үндэслэн гаргасан баримт бичиг, шалгалтын үр дүн, ярилцлагын үр дүнг эцсийн байдлаар оруулна.

Консулын албан тушаалтан нь визийн давтамж, хугацаагаа багасгах эрхтэй бөгөөд уг өргөдлийг хэлэлцэх хугацааг үргэлжлүүлэх эрхтэй.

Консулын албан тушаалтан виз авахаас татгалзах үндэслэлийг зааж өгөх шаардлагагүй.

Виз олгохоос татгалзсан тохиолдолд виз хүссэн консулын төлбөрийг буцаан олгохгүй.

Беларусь Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэний оршин суух хугацааг сунгуулахын тулд гадаадын иргэний бүртгэлд бүртгүүлснээр харьяалал, шилжин суурьшилтын нэгжтэй холбоо тогтооно. Үүнд:

гарах виз;

түр оршин суух зөвшөөрлүүд, түүнчлэн шаардлагатай бол орох орох виз.

Беларусь улсын нутаг дэвсгэр даяар гадаадын иргэд чөлөөтэй зорчих эрхтэй байдаг ба энэ нь айлчлах газруудаас бусад нь Беларусь улсын эрх бүхий байгууллага эсвэл Беларусийн бусад байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл шаардагдах газрууд болон тэдгээрийн нутаг дэвсгэрт нэвтрэх тусгай зөвшөөрөл шаарддаг байгууламжууд Эдгээр байгууламжийн захиргаа. Эдгээр газрыг хилийн боомт, хилийн зурвас зэрэг орно.

Беларусь улсад дараах төрлийн визийн виз олгогдоно:

⇒ B — дамжин өнгөрөх;

⇒ C — богино хугацаагаар, 90 хүртэл хоног хүчинтэй;

⇒ D — Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол урт хугацаагаар, 90 хүртэл хоногийн хугацаатай байх эрхтэй.

Орох виз нь дан, хоёр удаагийн, олон удаагийн визийн ангилалд хуваагдана.

Нэг удаагийн виз нь орох виз, оршин суух хугацаагаар тодорхой заасан хугацаанд 90-ээс дээшгүй хоногийн дотор Беларусь улсаас нэг удаа орох, оршин суух, гарах эрх олгоно.

Давхар орох виз нь виз мэдүүлэх хугацаанд визийн хугацааг сунгаж, оршин суух хугацааг 90 хоногоос хэтрэхгүй байх өдрөөс эхлэн хоёр дахин орох, гарах, гарах эрхийг олгоно.

Олон удаагийн виз олгох нь Беларусь Улсаас орж ирсэн виз болон тодорхой хугацаагаар оршин суух хугацаанд олон удаа бүртгүүлэх (2-ээс дээш удаа), орох, гарах эрхтэй боловч, Беларусь улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол жилдээ 90-ээс илүүгүйгээр

Орогнол хүсэгч гадаадын иргэний виз мэдүүлэх өргөдлийг визийн өргөдөл гаргаснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор (ажлын 2 хоногт багтаан) ирүүлсэн материалыг үндэслэн гаргасан баримт бичиг, шалгалтын үр дүн, ярилцлагын үр дүнг эцсийн байдлаар оруулна.

Консулын албан тушаалтан визийн давтамж, хугацааг багасгах эрхтэй.

Консулын албан тушаалтан виз авахаас татгалзах үндэслэлийг зааж өгөх шаардлагагүй.

Виз олгохоос татгалзсан тохиолдолд визийн хүсэлтийг хүлээн авах консулын төлбөр

буцаж ирэхгүй.

Беларусь улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэний оршин суух хугацааг сунгуулахын тулд гадаадын иргэний бүртгэлд бүртгүүлснээр харьяалал, шилжин суурьшилтын нэгжтэй холбоо тогтооно. Үүнд:

гарах виз;

түр оршин суух зөвшөөрлүүд, түүнчлэн шаардлагатай бол орох орох виз.

Беларусь Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх зорилгоор дамжин өнгөрөх виз (Б хэлбэр) нь тогтоосон хугацаанд, харин 1 жилээс илүүгүй хугацаагаар Беларусь улсад зорчиж ирсэн өдрөөс хойш 2 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Хэрэв Беларусь улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин яваа улс орны визтэй бол хэрэв Беларусь мужийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх визийг ганц, хоёр, олон давхаргаар олгоно.

Гуравдагч орон руу зорчих виз шаардагдахгүй бол виз авах зам, түүний дотор төмөр зам, агаар, зам, аялалын билетийг тийз зэрэг бусад аялалын виз авах бусад үндэслэлийг харгалзан үзнэ.

Визийн баримт бичигт зочилсон баримт бичгүүд нь:

Дараах зорилгоор богино хугацааны виз (С хэлбэр):

бизнесийн аялал, спортын арга хэмжээ, спортын арга хэмжээнд оролцох — хуулийн этгээдийн овог нэр, байршил, телефон утасны бүрэн нэрийг тусгасан албан бичгийн хэвлэмэл хэлбэрээр гаргасан хуулийн этгээдийн мэдүүлэг, түүнчлэн Беларусь улсад оршин суух гадаадын иргэний дүрмийг дагаж мөрдөх хуулийн этгээдийн үүрэг хуулийн этгээдийн тамга

Беларусь Улс дахь гадаад аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчийн газрын ажилд хяналт тавих эсвэл төлөөлөгчийн газрын ажилтай шууд холбоотой бусад үйл ажиллагааг хянах шаардлагатай бол төлөөлөгчийн газар, гадаадын аж ахуйн нэгж (байгууллагын) менежер, ажилтнуудад энэ төлөөлөгчийн газрыг нээхэд богино хугацааны орох виз олгоно. Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын гадаад дахь төлөөлөгчийн газрын анхны өргөдөлд үндэслэн, Беларусь Улсад оршин суух дүрмийг мөрдлөг болгох үүрэгтэй төлөөлөгчийн газрын тамга дарсан овог нэр, байршил, утасны дугаар, түүнчлэн гадаадын иргэнийг Беларусь Улсад оршин суух дүрмийг дагаж мөрдөх тухай төлөөлөгчийн газрын үүрэг хариуцлагыг бичсэн байна.

Визийг 90 хүртэл хоног олгоно, нэг, хоёр, эсвэл олон байж болно.

Виз олгох эрх бүхий байгууллагын консулын ажилтантай урьдчилан тохиролцсоны дараа спортын аялал / соёлын арга хэмжээнд оролцохдоо богино хугацааны визийн хүсэлтийг авч үзэх үндэслэл болох үүднээс факсаар буюу бусад холбооны сувгууд.

суралцах урилгыг хүлээн зөвшөөрсөн хугацаанд гадаад дотоод агентлагуудын хүлээн авсан иргэний харьяалал, шилжин суурьшилтын талаарх мэдэгдэл, судалгаанд хамрагдсан цагаачлалын албаны харъяа хэлтэстэй харилцах хэлтэстэй харилцах урилга, дотоод хэргийн байгууллагын харъяа хэлтэстэй харилцан тохиролцсон. Визийг 90 хүртэл хоног олгодог бөгөөд нэг, хоёр, эсвэл олон байж болно. Беларусь улсад богино хугацааны судалгааны визэнд орохдоо тогтсон журмын дагуу иргэншил, цагаачлалын алба түр оршин суугаа гадаадын иргэнд түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрлийг олгоно.

Шашин хоорондын холбоог сахиулах шашны холбоог шашны холбоодын нэрийн өмнөөс шашны холбоотны нэр, байршил, утас, түүнчлэн гадаадын иргэний Беларусь улсад оршин суух дүрмийг дагаж мөрдөх шашны холбооны үүрэг хариуцлагыг бичсэн албан бичиг шашин шүтлэг, үндэстэн ястан.

Шашин хоорондын хэлхээ холбоо тогтоохын тулд богино хугацааны визийн хүсэлтийг авч үзэх үндэслэл болох үүднээс факсаар буюу бусад холбооны хэрэгслээр дамжуулсан, зохих ёсоор гүйцэтгэсэн өргөдөлийн хуулбарыг виз мэдүүлэх эрх бүхий байгууллагын консулын ажилтантай урьдчилан зөвлөлдөж болно.

Визийг 90 хүртэл хоног олгоно, нэг, хоёр, эсвэл олон байж болно.

Шашин хоорондын холбоог хангахын тулд богино хугацааны виз мэдүүлэх өргөдөл:

Аялал жуулчлал — Документэд заасан хугацаанд багтсан боловч дор хаяж 30 хоногийн хугацаатай эх баримт бичгүүдийн эх бичиг:

Бельгийн Бүгд Найрамдах Улсад жуулчдын үйл ажиллагааны сэдвээр битүүмжилсэн аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны сэдэв, түүний байршил, утас, түүнчлэн гадаадын жуулчдад Беларуны БНУ-ын нутаг дэвсгэрт оршин суух журмын дагуу мөрдөгдөж буй аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны үүргийг тусгасан албан бичгийн хэвлэмэл дээр Беларусийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны сэдэвтэй өргөдөл;

♦ гадаадын иргэний оршин суух хугацаа, байршил, утас, зорилго, оршин суух хугацаа, түүнд үзүүлсэн үйлчилгээ, захиалгын эрхийн бичиг, үйлчилгээний бүрэн буюу хэсэгчилсэн урьдчилгаа төлбөр, эрүүл мэндийн амралт, сувиллын газраас гаргасан албан бичиг, Беларусь улсад оршин суух журмын дагуу гадаадын иргэнийг дагаж мөрдөх тухай амралт, зугаа цэнгэлийн байгууллага, битүүмжилсэн;

♦ Гадаадын иргэний оршин суух хаяг, зорилго, оршин суух нөхцөл, түүнд үзүүлэх үйлчилгээ, түүнчлэн түүнд үзүүлэх үйлчилгээ, түүнчлэн гадаадын иргэн Беларусь улсын нутаг дэвсгэрт оршин суух дүрэм журам, агро-эко аялал жуулчлалын салбарт үзүүлэх үйлчилгээг үзүүлэх эрхийг баталгаажуулсан баримт бичгийн хуулбар зэргийг багтаасан агро-эко аялал жуулчлалын талаархи өргөдөл.

Виз олгох эрх бүхий байгууллагын консулын ажилтантай урьдчилан тохиролцсоны дагуу богино хугацааны визийг аялал жуулчлалын зориулалтаар олгож болно:

Факс, бусад холбооны сувгаар зохих ёсоор гүйцэтгэсэн өргөдөлийн хуулбар;

Захиалга болон факс суваг хүлээн авах хамтдаа болон хувь хүний ​​зориулалтаар орон байраар хангах арга хэлбэрийг захиалгын баталгаат нотолгоо,

гэхдээ 10-аас илүүгүй өдөр.

Хувийн хэргийн талаар — Дараах баримт бичгийн аль нэг нь:

♦ Беларусь мужийн Дотоод хэргийн яамны иргэний харъяалал, шилжин суурьшсан нэгжээс гаргасан урилга;

♦ хамаатан садан, эхнэр / нөхөр, хамаатан садан, эхнэр / нөхөр, төрсөн эхнэр, нөхөр, эхнэр / нөхөр, (гадаадын эхнэр / нөхөр);

♦ холбоо барих факс болон бусад сувгаар хүлээн авсан;

♦ Беларусь улсын нутаг дэвсгэрт оршин суух байрны тодорхойлолтыг баталгаажуулсан анхны бичиг баримт — оршин суух байр, түүний гэр бүлийн гишүүний эзэмшигчид орох визийг бүртгэх;

♦ Беларусь улсын эрүүл мэндийн тусламж авах өргөдөл, Беларусь улсын хууль тогтоомжоор тогтоосон журмын дагуу;

♦ виз олгох хуулийн этгээдийн консулын ажилтантай урьдчилан тохиролцсоноор гарын үсэг зурж баталгаажуулсан маягтын дагуу Беларусийн иргэний мэдүүлгийг: нотариатын үйлдэл хийх эрх бүхий гадаадын байгууллагын албан тушаалтан, эсвэл Беларусь улсын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын иргэний гарын үсэг зурж баталгаажуулсан өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор хүчинтэй.

Визийг 90 хүртэл хоног олгоно, нэг, хоёр, эсвэл олон байж болно.

Беларусь улсын нутаг дэвсгэрт оршдог гадаадын иргэн, эхнэр / нөхөр / эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, төрсөн эхнэр /

Визийг 90 хүртэл хоног олгоно, нэг, хоёр, эсвэл олон байж болно.

хүмүүнлэгийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, үүнд гадаадын үнэгүй тусламж үзүүлэх, хүүхдийн эрүүл мэндийг зохион байгуулах, буцалтгүй тусламжаар хангах — Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хүмүүнлэгийн Үйл Ажиллагааны Газраас гаргасан хүсэлт, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын хууль тогтоох байгууллага, бүс нутгийн гүйцэтгэх хороо, Минск хотын гүйцэтгэх хороо, факсаар хүлээн авсан эсвэл бусад холбооны сувгуудаар дамжуулан;

сэтгүүлзүйн үйл ажиллагааны хэрэгжилт — гадаадын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчид түр хугацаагаар магадлан итгэмжлэлтэй холбогдуулан зохион байгуулдаг

Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Гадаад хэргийн яаманд;

Ажил (ажил эрхлэх эрхтэйгээр) — дараах баримт бичгийн аль нэг нь:

♦ Беларусь Улсын хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг Булан улсын Бүгд Найрамдах Беларусь Улсад хөдөлмөр эрхлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг Минск хотын Гүйцэтгэх хороо, Бүсийн гүйцэтгэх хорооны Дотоод хэргийн яамны иргэний харъяалал, цагаачлалын албанд олгосон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд олгоно.

♦ Гадаадын иргэний харъяалал, шилжин суурьшилтын нэгжийг Беларусь Улсад хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд олгодог гадаадын иргэнд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай мэдэгдэл.

Беларуэлд ирсний дараа иргэншил, цагаачлалын алба тогтоосон журмын дагуу түр оршин суух зөвшөөрөл, түүнчлэн шаардлагатай бол орох-гарах виз авах.

урт хугацааны орох виз (төрөл D) өөрөөр нь дараах зорилгоор, Беларусь улсын олон улсын гэрээнд заасан бол Беларусь Бүгд Найрамдах руу эхний өдрөөс хойш хуанлийн жилд 90 хоног хүртэл оршин суух эрх нь 1 жил хүртэл хугацаагаар Беларус Бүгд Найрамдах руу олон оруулга гаргасан:

Бизнес аялал — дараах баримт бичгүүд дээр үндэслэн:

♦ урт хугацааны виз олгох хуулийн этгээдийн өргөдлийн эх хувь;

♦ баримт бичиг, зарласан хугацаанд олон аялал хэрэгцээг батлах жишээ нь, хууль эрх зүйн Беларусь улсын болон гадаадын байгууллага нь ажил тогтвортой бизнесийн харилцааг байгааг батлах буюу хуулийн этгээд баримт бичиг аж ахуйн нэгжийн хоорондын гэрээ (гэрээ, хамтын ажиллагааны гэрээ) хуулбар (бүрэлдэхүүн гэх мэт) нь, гадаадын иргэн Беларусь Бүгд Найрамдах буюу ажил олгогчийн арилжааны байгууллагын үүсгэн байгуулагчдын нэг гэдгийг батлах байгууллага, Беларусь улсын буюу гадаадын компанийн тамга иргэн, хуулийн этгээдийн тамга арилжааны байгууллага байгуулах, гэрээ байгуулсан эх нь Консулын ажилтан харьцуулж Беларусь улсын, эсвэл хувь нь хуулийн этгээд нь (хамтран ажиллах тухай гэрээ);

♦ өмнөх хэсэгт дурдсан хүргүүлсэн шаардлага, баримт бичиг гадаадын чөлөөлж болно, баримт бичиг гадаадад төлөөлөгчийн аль хэдийн байдаг бөгөөд түүний танилцуулга нэг жил өнгөрч чадахгүй байна оноос хойш, түүнчлэн гадаадын иргэд, Беларусь улсын төрийн байгууллагын хүсэлтээр болон дагалдах төрийн байгууллагуудын Беларус-д дагадаг бол Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Сайд нарын Зөвлөл.

♦ шаардлагатай бол консулын албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэр, — өргөдөлд заасан мэдээллийг нотолсон бусад баримт бичиг.

Беларусь Улсын Гадаад дахь төлөөлөгчийн газар нь төлөөлөгчийн газрын ажилтай шууд холбоотой үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор төлөөлөгчийн газар нээсэн гадаадын байгууллагын үүсгэн байгуулагч, менежер, ажилтнуудад урт хугацааны орох визийг олгож болно.

Спортын (соёлын) үйл явдалд оролцоход дараахь баримт бичгийг үндэслэнэ:

♦ урт хугацааны виз олгох хуулийн этгээдийн өргөдлийн эх хувь;

♦ тогтоосон хугацаанд олон удаагийн аяллын хэрэгцээг баталгаажуулсан баримт бичиг, жишээлбэл, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын хуулийн этгээд болон гадаадын иргэн эсвэл түүний ажиллаж буй гадаадын байгууллагын хооронд гэрээний хуулбар (гэрээ, хамтын ажиллагааны гэрээ), талуудын урт хугацааны тогтвортой харилцаа, эсвэл спортын арга хэмжээний хуваарь ;

♦ шаардлагатай бол консулын албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэр, — өргөдөлд заасан мэдээллийг нотолсон бусад баримт бичиг.

Хувийн аж ахуй — дараах баримт бичгүүдээс эхлэн үндэслэв:

♦ Иргэншил, цагаачлалын албаны гаргасан урилга;

♦ Беларусь улсын нутаг дэвсгэрт оршин суух байрны тодорхойлолтыг баталгаажуулсан баримт бичиг — оршин суух байр, түүний гэр бүлийн гишүүдэд виз мэдүүлж өгөх;

♦ Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын эрүүл мэндийн байгууллагатай байгуулсан эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, факс, харилцаа холбооны бусад сувгаар хүлээн авсан, эмчилгээний хэрэгцээ байгааг баталсан, — Бүгд Найрамдах Улсад үзүүлэх эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай визийн зөвшөөрөл Беларусьт, шаардлагатай бол түүний дагалдагч;

♦ Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын нутаг дэвсгэрт оршдог гадаадын иргэн, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр, эхнэр / нөхөр (эхнэр / нөхөр) -ийн гэрлэлтийн гэрчилгээ дээр үндэслэн гадаадын иргэн;

♦ шашны холбоог хадгалан үлдээх — Шашны холбоог анх хэрэглэсэн үндсэн дээр Шашин ба Үндэстнүүдийн Комиссартай тохиролцсон;

♦ хүмүүнлэгийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, үүнд гадаадын буцалтгүй тусламж үзүүлэх, хүүхдийн эрүүл мэндийг зохион байгуулах, буцалтгүй тусламжаар хангах — Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хүмүүнлэгийн Үйл Ажиллагааны Газар болон Беларусийн Бүгд Найрамдах Улсын хууль тогтоомжоор эрх олгосон төрийн бусад байгууллагуудаас гаргасан өргөдөл;

♦ сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаа — Гадаад харилцааны яамны байнгын магадлан итгэмжлэл авсан гадаадын хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид, мөн тэдний гэр бүлийн гишүүд.

Беларусь Улсын хуулийн этгээдийн анхны хүсэлт эсвэл Беларусь Улсын Гадаад Байгууллагын төлөөлөгчийн газар, дараахь бичиг баримтын нэгийг үндэслэн шилжин суурьшсан иргэдийг ажиллуулах:

♦ Беларусь дахь хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг Булан улсын Биржид хөдөлмөр эрхлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг Минскийн Гүйцэтгэх хорооны Гүйцэтгэх хороо, Бүсийн гүйцэтгэх хорооны Дотоод хэргийн яамны иргэний харъяалал, шилжин суурьшсан нэгжээс олгосон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд олгоно.

♦ Гадаадын иргэний харъяалал, цагаачлалын алба нь Беларусийн БНУ-ын цагаач ажилтан ажил эрхлэх зорилгоор гадаадын иргэнд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай мэдэгдэнэ.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to